Štvrtok, 03 September 2015 19:50

Nový spectromaster Sekonic C-7000

SPECTROMASTER C-7000 je určený na riadenie a meranie osvetlenia v priemysle. SPECTROMASTER C-7000 ponúka jedinečné a pokrokové funkcie merania a analýzy farieb a prichádza s konkurenčnou cenou a dômyselným riešením pre nespočet odvetví, kde je dôležité správne osvetlenie a farby.

Rovnako ako jeho sestra (spektrometer série C-700), je aj model C-7000 vybavený intuitívnym (4,3“ LCD maticovým) farebným dotykovým displejom s jednoduchou navigáciou po rôznych obrazovkách s rozložením spektra, porovnávaním osvetlenia, používateľskými nastaveniami a ďalšími funkciami. Vďaka doplnkovému softvéru a možnosti pripojenia k PC sa dajú aktualizácie firmvéru, analýzy dát, výstupy a ukladanie nameraných údajov jednoducho spravovať prostredníctvom externého počítača.

V základnej výbave neponúka model C-7000 len meranie farebnej teploty, indexu podania farieb (CRI) a intenzity osvetlenia, ale aj súradnice chromatickosti a diagramy (ako napríklad CIE1931/CIE1964 a CIE1976), vrcholovú vlnovú dĺžku, súradnicovú čistotu a výstup nameraných dát s prírastkom 1 nm vo formáte CSV. Chromatické diagramy je možné v širokej miere využiť pri kontrole a monitorovaní kvality vo výrobe osvetlenia, ako aj pri sledovaní podmienok osvetlenia kancelárií, vozoviek, kontrole dodržiavania vládnych noriem a predpisov vo vzdelávacích a verejných miestach, presnom osvetlení na zdravotníckych pracoviskách, osvetlení výrobných liniek, osvetlení v poľnohospodárstve a pod.

Kľúčové parametre spektromastra C-7000:

  • Meranie LED, HMI, žiarivkového, žiarovkového, prirodzeného a zábleskového osvetlenia s prírastkom vlnovej dĺžky 1 nm v rozsahu od 380 do 780 nm.
  • Prvý samostatný spektrometer na svete*1, ktorý dokáže merať zábleskové svetlo prostredníctvom syn- chronizačného kábla alebo bez neho. Rozsah merania intenzity záblesku je od 20 lx.s do 20 500 lx.s.
  • Prívetivý dizajn: otočná hlava v rozsahu 270°, kalibrácia v tme bez krytky, veľký 4,3-palcový dotykový LCD panel a funkcia používateľského prispôsobenia.
  • Široký rozsah merania farebnej teploty (1 563 až 100 000 K) a intenzity osvetlenia (1 až 200 000 lx pri prirodzenom osvetlení a 20 až 20 500 lx.s pri zábleskovom osvetlení).
  • Rôzne režimy zobrazenia (text, graf spektra, režim porovnávania spektra, režim CRI, režim CIE1931 (CIE1964), režim porovnávania CIE1931 (CIE1964), režim CIE1976, režim porovnávania CIE1976).
  • Meranie farebnej teploty (K), intenzity osvetlenia (lux), CRI (Ra, R1 až R15), odchýlky (∆uv), trojzložko- vých hodnôt (XYZ), súradníc chromatickosti (xyz/u’v’), dominantnej vlnovej dĺžky (λd), vrcholovej vlno- vej dĺžky (λp), súradnicovej čistoty (Pe), PPFD (hustoty toku fotosyntetických fotónov).
  • Do pamäte je možné uložiť až 999 údajov. Pamäťová funkcia umožňuje aj pomenovanie alebo preme- novanie pamäte a vymazanie uloženej hodnoty. Uplatnenie nájde pri porovnávaní rôznych svetelných zdrojov alebo kontrole opotrebenia svetelných zdrojov starnutím.
  • Softvérový nástroj pre C-7000 (na priloženom CD-ROM disku) ponúka jednoduchý spôsob nastavenia a aktualizácie firmvéru zariadenia v operačnom systéme Windows. Prostredníctvom softvérového nástroja sú dostupné aj výstupy spektrálnych dát s prírastkom 1 nm vo formáte CSV a výstup grafu rozloženia spektra, CIE1931 (1964), CIE 1976 a CRI vo formátoch JPEG/BMP/PNG. Viac informácií Vám poskytne dovozca pre Slovenskú republiku Darian s.r.o.

Technické parametre:

Trieda merača osvetlenia

Vyhovuje požiadavkám smernice JIS C 1609-1:2006 na triedu A (Merače osvetlenia, Časť 1: Univerzálne meracie nástroje)

Senzor

Lineárny senzor typu CMOS

Rozsah vlnových dĺžok spektra

380 nm až 780 nm

Rozostup vlnových dĺžok na výstupe

1 nm (spektrálna žiarivosť vo W.m-2.nm-1)

Rozsah merania

Okolité svetlo: 1 až 200 000 lx, 1 563 až 100 000 K (viac ako 5 lx)

Zábleskové svetlo: 20 až 20 500 lx.s, 1 563 až 100 000 K

Presnosť (štandardný iluminant A)

Osvetlenie: ±5 % + 1 číslica (1 až 3 000 lx), ±7,5 % + 1 číslica (3 000 až 200 000 lx)

x,y: 0,03 (800 lx)

Opakovateľnosť (štandardný ilumi- nant A)

Osvetlenie: ±5 % + 1 číslica (30 až 200 000 lx), 5 % + 1 číslica (1 až 30 lx)

x,y: 0,0012 (500 až 200 000 lx)

x,y: 0,0025 (100 až 500 lx)

x,y: 0,005 (30 až 100 lx)

x,y: 0,011 (5 až 30 lx)

Relatívna charakteristika spektrál- nej odozvy viditeľnej oblasti (f)

9 % alebo menej

Kosínusová odozva (f2)

6 % alebo menej

Teplotný drift (fT)

Osvetlenie: ±5 % zobrazenej hodnoty

x,y: ±0,006

Vlhkostný drift (fH)

Osvetlenie: ±3 % zobrazenej hodnoty

x,y: ±0,006

Napájací zdroj

2 ks AA (1,5 V), napájanie z USB zbernice

Doba merania

Okolité svetlo max.: 15 s

Okolité svetlo min.: 0,5 s

Zábleskové svetlo: 1 až 1/500 s (s krokom 1)

Režimy merania

Textový režim, spektrálny režim, režim porovnávania spektra, režim CRI, režim CIE1931 (CIE1964), režim porovnávania CIE1931 (CIE1964), režim CIE1976, režim porovnávania CIE1976

Ostatné funkcie

Dátová pamäť: 999 údajov, funkcia predvoľby, automatické vypnutie, automatické nastavenie jasu

Jazyky zobrazenia

Angličtina, japončina, čínština (zjednodušená)

Rozhranie

USB 2.0

Prevádzková teplota

-10 až 40 °C

Skladovacia teplota

-10 až 60 °C

Rozmery

73 × 183 × 27 mm (š × v × h) (telo), 40 mm (priemer časti určenej na meranie svetla)

Váha

230 g bez batérií

Prístroje na meranie svetla Spectromaster Sekonic C-7000 Vám na Slovensko prínáša spoločnosť Darian s.r.o.

Uverejnený Novinky v sortimente
| + - | RTL - LTR